Activiteitenkalender - Calendrier des activités

EHBO - BEPS

U zwemt graag of ontspant zich graag aan het zwembad? Lees dan deze oproep:


Zoals jullie allemaal weten, zijn we om het zwembad op Helios te openen afhankelijk van vrijwilligers met een EHBO diploma als toezichthouders. De groep waaruit we dit en volgend seizoen kunnen putten is veel te klein om continu (11.00 tot 18.30) toezicht te verzekeren. Omdat het zwembad een van de belangrijkste troeven is voor Helios, willen we opnieuw een oproep lanceren opdat zoveel mogelijk mensen zich zouden inschrijven voor het volgen van een EHBO cursus. We richten deze oproep hierbij naar kampeerders maar ook naar dagjesmensen die vaak van het zwembad gebruik maken.

We zijn op dit moment bezig met de organisatie van een EHBO cursus op het terrein. Voordeel hiervan is dat we zo hopen zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken en motiveren. De kosten voor de cursus worden volledig gedragen door Helios Athena. Van geïnteresseerden voor deze cursus wordt verwacht dat zich in de toekomst engageren mee het toezicht aan het zwembad te verzorgen. Een EHBO diploma is daarbij uiteraard niet alleen nuttig voor de werking van Helios, maar kan uiteraard ook buiten het terrein letterlijk van levensbelang zijn.

We zouden het enorm appreciëren indien jullie je aansluiten bij onze ploeg, en zodoende nog lang van ons terrein kunnen blijven genieten. Verdere informatie en een eventuele kalender zullen medegedeeld worden wanneer we meer concrete informatie hebben. Kandidaten mogen zich alvast bij Martine, Mark of Hugo inschrijven.

We heten U hierbij van harte welkom,

De ‘zwembadploeg’ Helios.Vous aimez nager ou vous détendre à la piscine? Alors, ceci vous concerne:


Vous n’êtes pas sans savoir que l’ouverture de la piscine dépend de la présence d’une personne volontaire, possédant le BEPS (brevet de premiers secours) afin d’en assurer la surveillance. Nous sommes pour le moment – et pour la saison à venir – en nombre tout à fait insuffisant pour pouvoir assurer une organisation correcte et une ouverture régulière (11h00 à 18h30). Or, la piscine est l’une des attractions les plus importante à Helios. Nous voudrions lancer un appel afin que le plus grand nombre de personnes s’inscrivent à un cours BEPS. Cet appel s’adresse tant aux campeurs qu’aux visiteurs de jour qui profitent fréquemment de la piscine.

Nous essayons d’organiser un cours BEPS sur le terrain afin d’atteindre et de motiver le plus grand nombre. Les frais du cours seront couverts par Helios Athena et les brevetés s’engageraient à participer à la surveillance de la piscine dans le futur. Cette formation peut être bien utile dans d’autres circonstances de la vie.

Si vous souhaitez pouvoir continuer à profiter pleinement de cet endroit, venez rejoindre notre équipe. Plus d’information et le calendrier potentiel des cours seront communiqués aussitôt que possible. Les candidats peuvent se présenter chez Martine, Mark ou Hugo.

Nous serons heureux de vous accueillir,

L’équipe Piscine Helios.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten